Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu - LA granty

Rakouská agentura pro vědu (FWF) a GA ČR vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.

 

Cíle

Společný mezinárodní projekt (max tříletý) musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy a přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu.

Návrhy s popisem výzkumu za českou a rakouskou stranu jsou podávány k FWF, která zajistí celý hodnotící proces. Projekt může být podpořen pouze v případě kladného doporučení obou agentur.

Navrhovatel z ČR musí vyplnit českou část návrhu projektu v aplikaci GRIS), jako přílohu musí vložit kopii podaného návrhu projektu do FWF (pravidla ke stažení zde), finalizovat a PDF verzi zaslat datovou schránkou na GA ČR. Dále musí zaslat e-mailem čestná prohlášení (zde). Deadline je 12. dubna 2019.
GA ČR a FWF uděleným projektům financují každá příslušnou národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu.

Rozpočet projektu musí být navržen zvlášť pro rakouskou a českou stranu, a to v souladu s pravidly každé z jednotlivých agentur. Pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně jsou ke stažení zde.

Omezení

Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je doporučována alespoň 30 % pro osobu řešitele, alespoň 20 % pro osobu spoluřešitele a alespoň 10 % pro odborné spolupracovníky.
Součet všech pracovních kapacit (úvazků) alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u jednoho zaměstnance přesáhnout 100 %.

Dokumenty

Formuláře pro podání návrhu projektu
Pravidla podání projektu FWF
Pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně

Důležitá data

Datum Popis
12. 4. 2019

Deadline podání žádosti (k FWF i na GA ČR)

28. 2. 2019

Termín nahlášení zájmu o výzvu (lorencova@fss.muni.cz).

Hlavní kontaktní osoba

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

telefon: 549 49 5778
e‑mail:

Kontaktní osoba pro oblast rozpočtu

Ing. Lenka Plachá

telefon: 549 49 4540
e‑mail:

Kontaktní osoba pro oblast mezd

Bc. Eva Dopplerová

telefon: 549 49 3349
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info