Přehled aktuálních grantových výzev

Získejte přehled o aktuálních výzvách vhodných pro Fakultu sociálních studií.

Nejbližší deadliny Jak podat návrh projektu Odebírat newsletter

Aktuální výzvy a semináře

Všechny výzvy

Nejbližší deadliny

Seminář k průběžným zprávám projektů TA ČR
30. 1. 2020

Termín odevzdání průběžných zpráv TA ČR.

Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+
31. 1. 2020

Vyhlášení výsledků soutěže.

Podpora projektů spolupráce zemí Visegrádské čtyřky
1. 2. 2020

Termín podání projektů.

TA ČR KAPPA - 1. veřejná soutěž
10. 2. 2020

Nejzazší termín podání žádostí (pokud je to relevantní) o schválení k Etické komisi pro výzkum. Předběžné schválení se bude přikládat k návrhu.

TA ČR Program Prostředí pro život: Vyhlášení 2. veřejné soutěže
19. 2. 2020

Deadline soutěže.

Předběžná informace - výzva TA ČR KAPPA
27. 2. 2020

Deadline výzvy.

Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT
29. 2. 2020

Vyhlášení výsledků soutěže.

1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ŠVÝCARSKO-ČESKÝCH NÁVRHŮ hodnocených na principu „Lead Agency“ - GA ČR
1. 4. 2020

Termín podání návrhu v GRIS i na švýcarské straně.