Přehled aktuálních grantových výzev

Získejte přehled o aktuálních výzvách vhodných pro Fakultu sociálních studií.

Nejbližší deadliny Jak podat návrh projektu Odebírat newsletter

Aktuální výzvy a semináře

Všechny výzvy

Nejbližší deadliny

GAMU E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků - 7. výzva
23. 10. 2019

Termín vypracování návrhu a jeho odeslání k elektronickému schválení v ISEP. 

TA ČR THÉTA - předběžná informace o vyhlášení výzvy
23. 10. 2019

Vyhlášení 3. veřejné soutěže.

Vyhlášení interní soutěže Fond rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2020
23. 10. 2019

Nejzazší termín konzultace rozpočtu - Mgr. Kateřina Kaňkovská, Ekonomické oddělení.

Vyhlášení 3. veřejné soutěže TA ČR ÉTA
28. 10. 2019

Nejzazší termín zaslání draftu návrhu k formální kontrole (OpVaPP, gacr@fss.muni.cz nebo lorencova@fss.muni.cz) - pokud mát zájem.

TA ČR Program ZÉTA: Vyhlášení 4. veřejné soutěže
5. 11. 2019

Termín odevzdání žádostí Etické komisi pro výzkum, pokud návrh schválení potřebuje.

GAMU G - Mezioborové výzkumné projekty
18. 11. 2019

Nejzazší termín konzultace osobních nákladů (Bc. Dopplerová).

Předběžná informace - 2. veřejná soutěž programu Prostředí pro život - podprogram 3
20. 11. 2019

Vyhlášení soutěže.

Předběžná informace - 2. veřejná soutěž programu PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT - podprogram 3
20. 11. 2019

Plánovaný termín vyhlášení soutěže.

Předběžná informace - výzva TA ČR KAPPA
20. 11. 2019

Vyhlášení výzvy.

NAKI II - PODPORA APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022
16. 12. 2019

Vyhlášení výsledků soutěže.

Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+
31. 1. 2020

Vyhlášení výsledků soutěže.

Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT
29. 2. 2020

Vyhlášení výsledků soutěže.