Přehled aktuálních grantových výzev

Získejte přehled o aktuálních výzvách vhodných pro Fakultu sociálních studií.

Nejbližší deadliny Jak podat návrh projektu Odebírat newsletter

TOP výzva

Aktuální výzvy a semináře

Všechny výzvy

Nejbližší deadliny

Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu Prostředí pro život
27. 10. 2020

Deadline výzvy.

Vyhlášení soutěže Interní grantové agentury Masarykovy univerzity (IGA MU)
27. 10. 2020

Termín pro odevzdání návrhů v ISEP. Tedy uzavření návrhu v ISEP a poslání do elektronického schvalování (záložka Schvalování - vyberte "Uzavřít návrh a schvalovat elektronicky"). Návrhy uzavřené po 27. 10. nebudou schváleny na úrovni HS. 

TA ČR - příprava 4. veřejné soutěže Prostředí pro život
28. 10. 2020

Termín odevzdání návrhů projektů.

Vyhlášení soutěží Grantové agentury MU (GAMU)
31. 10. 2020

Deadline pro podání přihlášky Podpora začlenění vědeckých pracovníků po přerušení kariéry.

Open Science - cyklus přednášek pro vědce na FSS
6. 11. 2020

9-11 h: Úvod do Open Science

Připravované semináře Odboru výzkumu RMU
10. 11. 2020

Seminář Představení aplikovaných národních/mezinárodních schémat

Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR
30. 11. 2020

Termín odevzdání žádosti na GA ČR (datovou schránkou).

Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency ve spolupráci s polskou agenturou NCN
15. 12. 2020

Termín odevzdání návrhů k polské agentuře NCN.

MUNI Award in Science and Humanities
31. 12. 2020

Deadline pro podání přihlášky (MASH, MASH JUNIOR).

Vyhlášení 3. otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy
17. 6. 2021

Návrhy je možné podávat až do 17. 6. 2021 nebo do vyčerpání alokace.