GA ČR - výzva Urgent Funding SARS-CoV-2 s rakouskou agenturou FWF jako Lead agency

GA ČR vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů s rakouskou agenturou FWF hodnocených na principu Lead Agency tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19.

Cíle

Návrhy projektů lze podávat kdykoliv až do 30. září 2020 dle pravidel rakouské agentury FWF. Česká strana se tedy bude řídit Pravidly pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021 pro případy, kdy GA ČR bude vystupovat v roli partnerské agentury.

Financování prvních vybraných projektů se předpokládá již od podzimu tohoto roku.

Výzva je určena mezinárodním vědeckým týmům, které mohou podat společný bilaterální až trilaterální návrh projektu, a to vždy spolu s rakouským vědeckým týmem a případně i vědeckým týmem některé z dalších zemí, které se k této výzvě připojily - Spolková republika Německo, Lucemburské velkovévodství, Polská republika, Slovinská republika, Švýcarská konfederace a nově také s partnerem Provincial administration of South Tyrol/Alto Adige (Itálie, Jižní Tyrolsko).

Základní cíle výzvy:

  • immediate support to high quality projects aimed at studying humanitarian crises such as epidemics and pandemics using the example of SARS-CoV-2, thereby contributing to better manage possible future humanitarian crises,
  • to contribute to the global exchange of knowledge by making results freely available to the academic community and society.

Omezení

Každý účastník této výzvy může podat jen jeden návrh projektu a návrh takového projektu se nezapočítává do limitu podaných návrhů dle jednotlivých pravidel a zadávacích dokumentací pro ostatní výzvy a veřejné soutěže vyhlášené GA ČR v roce 2020.

Dokumenty

Informace k výzvě na stránkách GA ČR

Důležitá data

Datum Popis
30. 9. 2020

Termín, do kterého je možné podávat návrhy.

Hlavní kontaktní osoba

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

telefon: 549 49 5778
e‑mail: