Podpora ukrajinských vědců a studentů - jejich zapojení do projektů GA ČR a TA ČR

GA ČR i TA ČR přijaly opatření na podporu ukrajinských vědců a studentů.

GA ČR:

Rozšíření řešitelských týmů nad 20% schválené souhrnné kapacity týmu o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny je v roce 2022 možné bez žádosti.

Přesuny (neomezené) grantových prostředků přidělených příjemci, resp. dalšímu účastníkovi z důvodu rozšíření řešitelských týmů o vědecké pracovníky z Ukrajiny do položky osobních nákladů jsou možné do konce roku 2022 bez žádosti.

GA ČR vyzývá žadatele v letošních veřejných soutěžích, aby zvážili možnost zahrnout ukrajinské studenty a vědce do řešitelských týmů nově navrhovaných projektů.

TA ČR:

Apelujeme na uchazeče v letošních veřejných soutěžích, aby zvážili možnost zapojit ukrajinské kolegy a kolegyně do řešitelských týmů v nově navrhovaných projektech.

Vyzýváme řešitele projektů o zvážení rozšíření týmů o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny, a to v rámci realizovaných projektů a jejich stávajících rozpočtů. Tento krok nepodléhá schválení poskytovatele. Řešitelé projektů popíší rozšíření řešitelského týmu v PZ za rok 2022.

Začátek podávání žádostí (navýšení osobních nákladů na ukrajinské pracovníky) od 7. 3. 2022 až do vyčerpání alokace (10 mil. Kč).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info