Program DOPRAVA 2030: Vyhlášení 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy dne 26. dubna 2023 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030.

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

 

Cíle

Každý návrh projektu musí naplnit jeden ze specifických cílů programu:
Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava
Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava
Nízkoemisní a ekologická doprava - pouze návrhy projektů, které jsou zaměřeny na výzkum a vývoj bezemisní dopravy

Omezení

Návrh projektu nesmí být zaměřen na výzkum či vývoj vozidel se spalovacím motorem.

Každý návrh projektu musí mít alespoň jednoho aplikačního garanta (interního či externího-nutná příloha prokázání zájmu) z České republiky.

Podporované druhy výsledků viz ZD str. 9

Návrh v češtině/slovenštině.

Začátek realizace: nejdříve leden 2024 a nejpozději únor 2024

Délka realizace: 12 – 30 měsíců

Maximální výše podpory na jeden projekt: 25 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 80 %, výzkumná organizace až 100%

Režie 25%

DPH je nezpůsobilý náklad, jde k tíži pracoviště navrhovatele.

Dokumenty

Informace na stránkách poskytovatele TA ČR

Důležitá data

Datum Popis
28. 6. 2023

Termín odevzdání návrhů.

Hlavní kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro oblast rozpočtu

Kontaktní osoba pro oblast mezd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info