IMAPKT 1 - 2. veřejná soutěž na téma umělá inteligence a bezpečnost státu a jeho občanů

Ministerstvo vnitra vyhlásilo druhou veřejnou soutěž programu IMPAKT 1 na téma umělá inteligence jako prostředek zvyšování schopností bezpečnostních sborů k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů.

Soutěžní lhůta končí 3. května 2021.

Cíle

Tematické zaměření – hlavní okruhy:
A. Testbedy a datasety pro podporu rozvoje bezpečnostních inovací
B. Demonstrátory a piloty specifických aplikací
C. Příprava na společenské dopady a výzvy spojené s nasazováním AI ve společnosti
Napříč jednotlivými tematickými okruhy budou podpořeny projekty v těchto prioritních oblastech:
AI pro kybernetickou a informační bezpečnost
AI v boji proti závažné kriminalitě
AI pro CBRN ochranu
AI pro prevenci rizik katastrof
Uchazeči:
jen výzkumné organizace (minimálně dvě)
Aplikačním garantem (min 1 v návrhu) mohou být bezpečnostní sbory, ústřední orgány státní správy nebo jejich složky a dále územní samosprávné celky (základní i vyšší), které jsou dodavateli relevantních dat pro zajištění maximální využitelnosti výsledků projektů.
Trvání a dotace:
  • min na 36 měsíců (ukončení nejpozději 31.12.2025)
  • podpora až 100 %
  • režie jen max 10 % (flat rate, fakultní režie je teď 16,59 %).
Návrh se podává přes aplikaci ISTA.

Dokumenty

Zadávací dokumentace

Důležitá data

Datum Popis
3. 5. 2021

Termín odevzdání návrhů projektů.

Hlavní kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro oblast mezd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info