Bilaterální projekty výzkumu, vývoje a inovací Česko – Německo - aktivita Mobility

MŠMT vyhlašuje výzvu na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Německo v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI.

Hlavním cílem aktivity Mobility je podpora formování mezinárodních bilaterálních výzkumných týmů řešících témata výzkumu, vývoje a inovací
s vysokým potenciálem uplatnění v mezinárodních výzkumných programech, a tím posílení výzkumných kapacit obou partnerských zemí.

Cíle

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Zahraniční partner se účastní výběru projektu v Německu (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD), a to podle pravidel německého poskytovatele.

Omezení

Doba řešení:  1. 1. 2024 - 31. 12. 2025

Jediným způsobilým nákladem je Cestovné (jízdné, ubytování, stravné, kapesné).

Max výše dotace na rok 200 000 Kč, celkem max 400 000 Kč na projekt.

Řešitel min PhD, člen týmu min Mgr. 

Žádost se vypracuje v češtině.

Přílohou jsou CV všech českých členů týmu.

Podpis pana rektora na titulní straně.

Dokumenty

Důležitá data

Datum Popis
12. 6. 2023

Termín podání návrhů.

Hlavní kontaktní osoba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info