KoMUNItní fond

Masarykova univerzita vyhlašuje interní soutěž na podporu realizace udržitelných a společensky odpovědných projektů, které naplňují a propagují společenskou roli Masarykovy univerzity, jsou interně i externě přenositelné a podporují spolupráci mezi studenty a zaměstnanci.

Témata výzvy: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST, UDRŽITELNÁ INFRASTRUKTURA, ZDRAVÁ SPOLEČNOST

Alokace výzvy:            2 mil. KČ

Sběr žádostí:               od 14.11.2022 přes ISEP

Vyhlášení výsledků:     k datu 20.2.2023

Detailní informace k výzvě najdete zde

Cíle

  1. Společenská odpovědnost - Projekty primárně naplňující třetí roli univerzity s důrazem na udržitelnost
  2. Udržitelná infrastruktura - Drobný mobiliář či úpravy majetku pro lepší udržitelnost
  3. Zdravá společnost - Projekty zaměřené primárně na zdraví a zdravý životní styl

Omezení

Minimální výše podpory      50 000 Kč

Maximální výše podpory     200 000Kč

Realizace projektu              minimálně 1rok, maximálně 2 roky

Způsobilý žadatel                student /skupina studentů (Bc., NMgr., PhD)

                                            + zaměstnanec MU (garant)

Podávání návrhů                 14.11 do 31.12.2022

Realizace projektů               1.3.2022-31.12.2024

Důležitá data

Datum Popis
30. 11. 2022

Deadline nahlášení zájmu

14. 11. 2022

Otevření sběru žádostí

31. 12. 2022

Uzavření sběru žádostí

Hlavní kontaktní osoba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info