Vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION – LUAUS24 (bilaterální projekty ČR-USA)

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž LUAUS24 - bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké.

Cíle

Podpořeny budou společné projekty v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí.

MŠMT financuje českou stranu projektu.

V USA neexistuje centrální zdroj financování česko-americké spolupráce. USA partner si musí zajistit financování americké části spolupráce na projektu buď z prostředků:

- vlastní instituce

- příslušné grantové agentury

http://www.nsf.gov/, http://www.nih.gov/,

http://www.grants.gov/web/grants/applicants/applicant-resources/agencies-providing-grants.html.

- nebo z prostředků soukromých agentur/jiných zdrojů.

Omezení

Záměr spolupráce mezi českým uchazečem a jeho americkým partnerem na řešení výzkumného projektu bude doložen přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“ podepsanou americkým partnerem.

Návrh se podává v češtině přes aplikaci https://isix.msmt.cz/

Doba řešení: 3-5 let (zahájení nejdříve 1. března 2024, ukončení nejpozději do 31. prosince 2028)

Očekává se podpoření cca 35 projektů, max výše podpory na projekt není omezena, podpora až 100% pro výzkumnou organizaci.

Režie max 25%.

Uchazečem může být výzkumná organizace, malý, střední nebo velký podnik, další účastník na české straně max jeden.

Návrh musí být podepsán statutárním zástupcem.

Očekávané výsledky (min jeden): Jimp, Jsc, B, P, F, G, R, Z

Dokumenty

Zadávací dokumentace a další informace na stránkách MŠMT

Důležitá data

Datum Popis
30. 6. 2023

Termín odevzdání návrhů.

Hlavní kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro oblast rozpočtu

Kontaktní osoba pro oblast mezd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info