AZV - výzva v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje soutěž na podporu projektů aplikovaného výzkumu zaměřeného na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

Program má tři hlavní oblasti: Veřejné zdraví, Patogeneze a rozvoj chorob a Inovativní řešení pro medicínu, které se dále dělí na 26 podoblastí a 95 dílčích cílů. Návrhy musí být zařazeny k jednomu či více z dílčích cílů a zajišťovat plnění jedné či více podoblastí (viz více str. 10-14 ZD).

Cíle

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 umožní vznik nových poznatků, jejichž konkrétní záměr nebo cíl umožní zlepšení nebo bude směřovat ke zlepšení v oblasti veřejného zdraví, objasňování patogeneze a rozvoje chorob, či hledání inovativních řešení pro medicínu, se zřetelem k dodržení maximální efektivity užití veřejných prostředků.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz

Pro zájemce o výzvu 2024 se lze registrovat na REGON (7. 6. 2023), kterého se bude účastnit prof. A. Šedo (člen předsednictva AZV), tajemnice panelů Ing. I. Vrbíková a právnička JUDr. I. Reichová.

Interní seminář (prezenční/online) pro vědecké pracovníky v angličtině, včetně etiky, proběhne v pondělí 29. května 11:00 h – 12:30 h, registrace zde.

 

Omezení

Parametry:

zahájení řešení květen 2024,
ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2027,
předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Výzkumné organizace: až 100% podpora, u podniků dle velikosti (str. 8 ZD)

Navrhovatel (spolunavrhovatel): min 0,2 úvazek

Standardní projekty: navrhovatelem může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže má akademický titul Ph.D., jeho ekvivalent nebo vyšší.

Projekty pro juniorní výzkumníky (10% alokace výzvy): navrhovatelem může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže splňuje podmínku, že uplynulo nejvýše 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu. Max 7 mil. Kč uznaných nákladů/projekt.

Dokumenty

Informace na stránkách MZ včetně zadávací dokumentace

Důležitá data

Datum Popis
29. 6. 2023

Termín odevzdání návrhů projektů.

Hlavní kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro oblast rozpočtu

Kontaktní osoba pro oblast mezd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info