Prosba o vyplnění dotazníku - potřeby výzkumníků v oblasti Open Science, zkušenosti se správou výzkumných dat na MU

Určeno pro všechny výzkumné/akademické pracovníky FSS

Prosba o vyplnění dotazníku ohledně Vašich postojů, pohledů a praktických aspektů správy výzkumných dat na FSS v rámci příprav nové Strategie Open Science MUNI.

Dotazník k vyplnění (30 otázek, max 20 min) je dostupný zde: https://muni.cz/go/f60435

Cíle

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku na téma správy výzkumných dat v rámci celouniverzitních příprav nové Strategie Open Science MUNI zahrnující pomoc vědeckým pracovníkům v různých fázích „Research Data Life-Cycle“ neboli životního cyklu dat/výzkumu včetně velmi diskutovaného tématu bezpečnosti dat a zpracování citlivých dat.

Pro správné nastavení této služby prosí kolegové z RMU a ÚVT o sdílení Vašich dosavadních zkušeností s prací s výkumnými daty a Vaše reálné potřeby v této oblasti. 

V rámci aktuální podpory Open Science na MUNI již nyní funguje síť tzv. Open Science metodiků, kteří Vám dokáží poradit s tématy jako je Open Access nebo právě s vypracováním tzv. Data Management Planu (DMP). 

Fakultním Open Science metodikem je Mgr. Marika Hrubá (Ústřední knihovna FSS), která je současně i koordinátorkou Open Science pro humanitní a sociální vědy (openscience@fss.muni.cz). V případě jakéhokoliv dotazu na téma Open Science se prosím na ni neváhejte obrátit.

Děkujeme Vám za spolupráci v této velmi aktuální a důležité agendě.

Váš tým Oddělení pro výzkum a projektovou podporu.

 

Omezení

Hlavní kontaktní osoba

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

telefon: 549 49 5778
e‑mail: