Identifikátor vědce

U odborných publikací se můžeme setkat s problémem identifikace autorů, tj. aby správné publikace byly přiřazeny správnému vědci, což je důležité především pro hodnocení vědy a výzkumu. Navíc se tento požadavek stále častěji objevuje při podávání žádostí o granty (např. doporučení GAČR) i ze strany vydavatelů.

Řešením je vytvořit si jedinečný identifikátor autora (Researcher ID, ORCID). Třetím nejčastěji používaným identifikátorem je Scopus Author ID, který vzniká automaticky při vytváření záznamů v databázi Scopus.

Více informací a pomoc se založením či správou vám zajistí Ústřední knihovna FSS Kontaktní osoby: Mgr. Dana Mazancová, Ing. Martina Nedomová - infoveda@fss.muni.cz