Výzva program DIOSCURI

MŠMT a Společnost Maxe Plancka vyhlašují v rámci programu DIOSCURI výzvu, která podpoří vznik výzkumných center DIOSCURI (DC).  Jedná se o centra špičkového mezinárodně konkurence schopného a inovativního výzkumu v oblasti humanitních a společenských věd, biologických věda technologií. Centra mají propojit místní výzkumné prostředí a širší vědeckou komunitu. 

V rámci první výzvy budou v celé ČR podpořeny 3 centraDeadline přihlášek do 10.3.2022

Zahájení fungování centra - 2. polovina 2023

(Předpokládaná) Délka podpory - 5 let  

 Rozsah podpory - 300 000 EUR/ročně + povinné spolufinancování instituce 25 000 EUR/ročně 

Nahlášení zájmu kontaktní osobě do 26.1. 2022. 

Výzkumné instituce mohou předložit více než jeden formulář, a to i v rámci stejného oboru, pokud jsou ochotny a schopny hostit více než jedno DC v rámci tohoto oboru. Pokud mají o hostování DC zájem různé útvary jedné instituce, bude třeba pro každou z nich předložit samostatný registrační formulář. V registračním formuláři je vhodné uvést co nejpodrobnější a nejpřesnější informace.

Ze strany MU nebude počet žádostí/registrací nijak limitován, předkládané přihlášky se budou představovat členům Rady pro výzkumné strategické projekty na začátku března 2022.

 

Omezení

 1. Zapojená instituce musí garantovat následující:

  1. podepsat s vedoucím DC pracovní smlouvu na plný úvazek na celé období financování;
  2. podepsat smlouvy se všemi pracovníky DC;
  3. poskytnout z vlastního rozpočtu dodatečné financování DC v průměrné výši nejméně 25 000 EUR ročně po celé období financování;
  4. poskytnout DC optimální podmínky pro provádění jeho výzkumu, včetně kancelářských a laboratorních prostor a výzkumného vybavení nezbytného pro dokončení výzkumu;
  5. poskytnout administrativní a finanční služby a podporu DC;
  6. zajistit na vlastní náklady anglicky mluvícího administrativního koordinátora na plný úvazek výhradně pro DC po celou dobu financování;
  7. poskytnout podporu související s přestěhováním a pobytem vedoucího DC v České republice (to může zahrnovat péči o děti a/nebo pomoc partnerovi vedoucího DC při hledání vhodného pracovního místa (je-li to relevantní);
  8. přidělit vedoucímu DC vhodného institucionálního průvodce, který mu bude pomáhat v otázkách týkajících se místních předpisů a zvyklostí během prvního roku DC;
  9. nabídnout vedoucímu DC dlouhodobou perspektivu po skončení období financování z programu DIOSCURI. To zahrnuje závazek vytvořit na konci období financování stálé pracovní místo, o které se vedoucí DC bude moci ucházet.

Důležitá data

Datum Popis
26. 1. 2022

Deadline nahlášení zájmu 

10. 3. 2022

Odeslání přihlášky na MŠMT

Hlavní kontaktní osoba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info