Výzva pro podávání švýcarsko-českých projektů na principu Lead agency

GA ČR ve spolupráci se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023.

GA ČR v této výzvě vystupuje v roli partnerské organizace – projekty hodnotí SNSF a GA ČR hodnocení přejímá.

Cíle

Dva termíny pro podávání návrhů projektů v roce 2022: 1. 4. a 1. 10. 2022.

Pro termín 1. 4. 2022 je předpokládaný počátek řešení 1. 1. 2023, pro termín 1. 10. 2022 je to 1. 7. 2023.

Českou část přihlášky je možné podat nejpozději 7 dní po zvoleném termínu na švýcarské straně, tedy do 8. 4., případně 8. 10. 2022.

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců.

Omezení

Je možné připravovat projekt, ale prosíme o vložení projektu do GRIS, až budou zveřejněny aktuální podmínky pro české navrhovatele (konec února 2022).

Návrhy podané do této výzvy se budou započítávat do max. limitu podaných projektů s počátkem řešení v roce 2023, tedy do limitu hlavních soutěží GA ČR, které mají být vyhlášeny na konci února (t.j. pokud podáte tento návrh jako navrhovatel za českou stranu, nemůžete už jako navrhovatel podat návrh do české výzvy GA ČR 2023, v ní můžete být pouze spolunavrhovatelem).

Dokumenty

Odkaz na výzvu na stránkách GA ČR

Hlavní kontaktní osoba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info