VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ - mobility výzkumníků

Podpora mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
Česká republika a Rakousko

Cíle

Podpora navazování kontaktů a rozvoj spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech.

Návrh společného výzkumného projektu základního výzkumu - financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu členů řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět a přijímající strana jeho pobytové náklady.


Řešení od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

Uchazečem o institucionální podporu může být pouze výzkumná organizace (i více v rámci jednoho projektu).

V rámci výzvy budou podporovány:
krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;
dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.


Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku. Oba po obsahové a tematické stránce totožné.

Omezení

Podpora max 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení; náklady na jednu zahraniční cestu max 7 tis. Kč, dány jsou i další limity příspěvků.

Podpora spočívá pouze ve financování cestovních a pobytových nákladů (NE semináře, konference, kongresy a další setkání).

Návrh se posílá datovou schránkou, jsou třeba podpisy řešitele a statutárního zástupce.

Dokumenty

Více informací a formuláře k návrhu

Důležitá data

Datum Popis
30. 4. 2019

Termín podávání projektů.

Hlavní kontaktní osoba

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

telefon: 549 49 5778
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info