Vyhlášení výzev GA ČR 2024

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy na podporu základního výzkumu s počátkem řešení 2024.

Je možné podat návrh těchto typů projektů:

Interní seminář MU k novým soutěžím 2024 pro vědecké pracovníky v angličtině a semináře „Jak na Žádost o posouzení projektu Etickou komisí pro výzkum?“ v češtině se uskuteční 27. 2. 2023.

GA ČR pořádá seminář s předsedou GA ČR prof. Baldrianem – Brno, 1. 3. 2023, 9:30-11:30 h, místnost 300, 3. patro, Komenského náměstí 220/2, Brno. Registrace.

Pokud uvažujete o podání návrhu do některé z výzev GA ČR 2024, dejte mi (lorencova@fss.muni.cz) prosím vědět do 20. 2. 2023. Podrobné instrukce, interní pokyny atd. budou zasílány nahlášeným zájemcům e-mailem.

 

Cíle

GA ČR 2024 – workshop for researchers GA ČR 2024 presentation, Open Science presentation.

Omezení

Deadline pro odevzdání žádostí o posouzení návrhů Etickou komisí pro výzkum, pokud schválení návrh projektu vyžaduje, bude už 6. 3. 2023. Žádosti se podávají přes ISEP.

Jedna osoba si může podat v rámci všech výzev GA ČR s počátkem řešení 2024:
- jeden návrh jako navrhovatel a jeden projekt jako spolunavrhovatel (=hlavní zástupce další organizace z ČR zapojené do projektu)
- osoba, která si podá návrh JUNIOR STAR (JS) NEBO POSTOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (PIF) (může podat jen jeden z nich jako navrhovatel), si k tomu může podat jeden návrh jako navrhovatel a ještě jeden návrh jako spolunavrhovatel v ostatních výzvách GA ČR s počátkem řešení 2024.

ALE řešit může jeden navrhovatel pouze JS NEBO PIF NEBO jeden jiný projekt GA ČR jako řešitel + jeden projekt jako spoluřešitel.

Dokumenty

Shrnutí základních parametrů výzev GA ČR 2024
Pomocné tabulky pro přípravu rozpočtu
Nejčastější připomínky hodnotitelů návrhů GA ČR v předchozích letech
Interní termíny pro přípravu návrhů na FSS MU
Informace k výzvě GA CR 2024 OV RMU

Důležitá data

Datum Popis
4. 4. 2023

Termín odevzdání návrhů.

Hlavní kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro oblast rozpočtu

Kontaktní osoba pro oblast mezd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info