VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU INTER-EXCELLENCE, PODPROGRAMU INTER-ACTION LTAUSA19

Podpora návrhů společných česko-amerických projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.

 

 

Cíle

Doba trvání projektů 2-4 roky.

Uchazečem mohou být výzkumné organizace , malé a střední podniky.

Nutný Letter of Intent (dopis amerického partnera, vyjadřující souhlas se spoluprací na projektu podepsaný hlavním řešitelem na americké straně a současně i zástupcem americké instituce, včetně zdroje finančního zabezpečení účasti amerického partnera ).

 

Omezení

Projekt musí být zpracován v českém jazyce.

Čerpání podpory i řešení projektů v této veřejné soutěži může být zahájeno nejdříve 1. 11. 2019 a musí být ukončeno nejpozději k 31. 12. 2022.

Výzkumná organizace může žádat až 100% podporu, podnik 25-50 %.

Dokumenty

Zadávací dokumentace a formuláře návrhu projektu

Důležitá data

Datum Popis
8. 4. 2019

Deadline výzvy.

Hlavní kontaktní osoba

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

telefon: 549 49 5778
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info