Vyhlášení soutěže Interní grantové agentury Masarykovy univerzity (IGA MU)

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje výzvu v rámci interní celouniverzitní studentské grantové soutěže IGA MU.

Podpora je určena pro studenty akreditovaných doktorských studijních programů na individuální studentské jednoleté granty v oblastech výzkumu a vývoje.

Prezentace z online školení k výzvě IGA (8.10.2020).

Cíle

IGA MU formou studentských grantů podporuje zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem u studentů akreditovaných doktorských studijních programů.

Uchazeč/řešitel: student zapsaný na MU v doktorském studijním programu ve standardní době studia a současně v prezenční formě studia (což musí platit i během řešení projektu). Nelze podávat žádost o grant kombinující financování z účelové podpory na specifický výzkum.

Délka: Jednoleté individuální granty v trvání od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Částka podpory na projekt činí 479 160 Kč, z níž:
• povinná výše pracovní kapacity řešitele je 0,5 úvazku, mzdové náklady na řešitele vč. sociálního a zdravotního činí 282.586,- Kč ročně
• povinná odměna mentora 10 000 Kč/ ročně (včetně odvodů je to 13 480 Kč)
• režie 71 874 Kč
• další náklady ve výši 111 220 Kč ročně (cestovné, drobný majetek, služby apod.)

Omezení

• Žádost je podávána v anglickém jazyce přes ISEP
• Grant není možné udělit na identické téma jako je téma disertační práce řešitele
• Povinnost absolvovat aspoň jednu vzdělávací/výzkumnou aktivitu v zahraničí
• Vzdělávací cíl řešitele: popsat a poté doložit vzdělávací aktivity, které v rámci grantu bude absolvovat
• Uveďte hlavní výsledek grantu a popište další očekávané výstupy
• Jedná se o projekt v rámci OP VVV, kde je zvýšená administrativní náročnost: měsíční zprávy, karta účastníka apod.

Dokumenty

Podklady k vyhlášení soutěže včetně pravidel
Postup podání žádosti v ISEP

Důležitá data

Datum Popis
24. 9. 2020

Prosíme o nahlášení předběžného zájmu o tuto výzvu (jitka.hotarkova@fss.muni.cz).

15. 10. 2020

Termín podání žádosti o posouzení Etickou komisí pro výzkum (EKV), pokud to téma návrhu vyžaduje. Žádost se podává přes ISEP. Více o žádosti k EKV zde.

19. 10. 2020

Konzultace rozpočtu nejpozději do 19.10.2020 (Ing. Denisa Prchalová, prchalova@fss.muni.cz).

20. 10. 2020

Termín odevzdání draftu návrhu ke kontrole na Oddělení pro výzkum a projektovou podporu (Jitka Hotárková, jitka.hotarkova@fss.muni.cz). Poskytnutí zpětné vazby do 25.10.2020.

27. 10. 2020

Termín pro odevzdání návrhů v ISEP. Tedy uzavření návrhu v ISEP a poslání do elektronického schvalování (záložka Schvalování - vyberte "Uzavřít návrh a schvalovat elektronicky"). Návrhy uzavřené po 27. 10. nebudou schváleny na úrovni HS. 

30. 10. 2020

K tomuto datu musí být schválená průvodka v ISEP (elektronicky). 

Hlavní kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro oblast rozpočtu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info