Vyhlášení 3. otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí jako Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo 3. otevřenou výzvu Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. 

Cíle

3. otevřená výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska. Volitelné partnerství s dalšími subjekty z donorských států (tj. s Islandem nebo Lichtenštejnskem) je možné pouze v případě, že je zapojen povinný norský partner.

Výzva zahrnuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy za předpokladu, že jak žadatel, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity (workshopy, konference, studijní cesty, stáže, sběr dat, publikace...).

Žádosti je nutné předkládat v angličtině a on-line prostřednictvím IS CEDR.

Omezení

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 17. června 2021, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Financování 100 %.

MU může podat jen dva návrhy, jeden je již připravován na LF. V případě zájmu podat návrh tedy co nejdříve prosím kontaktujte paní Vrchotovou (vrchotova@rect.muni.cz. tel. 549 49 3127).

Dokumenty

Informace a vstup do aplikace na stránkách poskytovatele
Informace Odboru pro rozvoj MU k výzvě

Důležitá data

Datum Popis
17. 6. 2021

Návrhy je možné podávat až do 17. 6. 2021 nebo do vyčerpání alokace.

Hlavní kontaktní osoba

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

telefon: 549 49 5778
e‑mail: