Visegrad 4 Ukraine - speciální výzva Visegrad fund

Cílem výzvy k předkládání žádostí o malé granty je pomoci zmírnit dopady války na uprchlíky přicházející z Ukrajiny/pobývající v zemích V4, posílit kapacity místních úřadů, veřejných institucí a organizací občanské společnosti, které poskytují potřebnou pomoc pokud jde o zdravotní a sociální služby v krátkodobém a střednědobém horizontu, a zmírnit potenciální napětí mezi uprchlíky a místním obyvatelstvem plynoucí z nedostatku informací, jazykových bariér a sociálních a ekonomických rozdílů.

Deadline 1.5.2022, více zde.

Cíle

Specific areas of support: Social and psychological services and assistance (incl. medial help, foster help, capacity-building for social work, social infrastructure development, etc.)

Education and training (securing placements in kindergartens and schools, integration of children, older people and vulnerable groups, language courses and training in terms of other relevant skills, etc.)

Free-time activities for adults and children (excursions, cultural activities and events, sports and other relevant activities)

Employment (vocational training and courses for particular jobs and trades, support in job search, integration in local work environment)

Improvement of living conditions for vulnerable groups (e.g., physically or mentally handicapped people, minorities, large families)

Other activities relevant in local settings.

 

Omezení

Žádat mohou organizace z ČR, Polska, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny.

Možné zahrnout: materiál (hmotný/nehmotný majetek), mzdy/platy.

Režie může činit 20 % grantu (vypláceno zpětně po schválení zpráv).

Upřednostňovány jsou projekty s rozpočtem do 20 000 EUR

Projekty musí být ukončeny do konce roku 2022

Dokumenty

Informace na stránkách IVF

Důležitá data

Datum Popis
1. 5. 2022

Termín pro podání návrhů (http://my.visegradfund.org).

Hlavní kontaktní osoba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info