5. veřejná soutěž Programu DELTA 2 - podpora společného aplikovaného výzkumu českých a zahraničních institucí

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí.

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, výzkumná organizace může být dalším účastníkem na české straně. Další účastník může být rovněž subjekt ze zemí EU, EHP a Švýcarska.

Lze podávat návrhy projektů s organizacemi (=zahraniční partner) z těchto zemí: Korejská republika Korea; Sasko, Spolková republika Německo; Spojené státy americké Department of Energy of the United States of America; Izrael Israel Innovation Authority IIA; Tchaj-wan Ministry of Economic Affairs MoEA a National Science and Technology Council

Tematická omezení výzvy dle zahraničního partnera zde.

Cíle

Cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí, a rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Zahraniční partner musí předložit komplementární návrh projektu jedné z uvedených zahraničních organizací. Návrh bude podpořen, pokud jej podpoří obě zapojené grantové agentury.

Omezení

Návrh je podáván v angličtině.

Termín podání návrhů: 19. 7. 2023

Začátek realizace: nejdříve leden 2024 a nejpozději únor 2024

Délka realizace: 12–24 měsíců

Maximální výše podpory na jeden projekt: 16. mil Kč

Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 74 % (VO může mít až 100%).

Povinné přílohy: Common Proposal (tedy společný návrh projektu vyplněný dle podmínek příslušné zahraniční organizace, v angličtině a s podpisy statutárních zástupců českého uchazeče i zahraničního partnera) a Průzkum trhu (anglicky, popis komerčního potenciálu, předpokládaných ekonomických přínosů a uplatnitelnosti výstupů/výsledků výzkumu na trhu).

TA ČR financuje českou stranu, zahraniční agentura poskytuje podporu zahraničnímu partnerovi.

 

Dokumenty

Informace na stránkách TA ČR

Důležitá data

Datum Popis
19. 7. 2023

Termín podání návrhů

Hlavní kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro oblast rozpočtu

Kontaktní osoba pro oblast mezd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info