Program Prostředí pro život: Oznámení předběžných parametrů 7. veřejné soutěže, PP1 a PP2

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Vyhlášení této veřejné soutěže je plánováno na 28. 6. 2023, a to v podprogramech:

Podprogram 1 Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1)

Podprogram 2 Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2)

Cíle

Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí.

Omezení

Předběžné parametry 7. veřejné soutěže programu Prostředí pro život:

Doba řešení: PP1 12-33 měsíců, PP2 12-27 měsíců

Podnik/výzkumná organizace/organizační složka státu

PP1 - nutný aplikační garant

Prioritní výzkumné cíle obou výzev budou specifikovány v zadávací dokumentaci.

Max intenzita podpory PP1 85 %, PP2 80 %

DL 13. 9. 2023

Důležitá data

Datum Popis
28. 6. 2023

Plánované vyhlášení veřejné soutěže.

13. 9. 2023

Termín odevzdání návrhů.

Hlavní kontaktní osoba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info