TA ČR SIGMA: předběžné parametry 2. veřejné soutěže - Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 2. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu.

Vyhlášení této veřejné soutěže je plánováno na 8. 2. 2023.

Cíle

Bude kladen důraz na uplatnitelnost výstupů/výsledků v praxi.

V projektech naplňující tento dílčí cíl budou nastaveny podmínky pro uchazeče a příjemce, které povedou k vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v aplikovaném výzkumu. Dílčí cíl 2 navazuje na aktivity Programu ZÉTA.

Omezení

Předběžné parametry výzvy:

- minimálně jeden podnik a minimálně jedna výzkumná organizace

- min 3 začínající výzkumnice/výzkumníci + max 1 mentor (nemusí být)

- soutěžná lhůta 9. 2. - 5. 4. 2023

- 12-24 měsíců trvání projektu

- max 85 % podpora

- max 5 mil. Kč dotace na projekt

 

 

 

Dokumenty

Předběžné parametry výzvy

Důležitá data

Datum Popis
8. 2. 2023

Pravděpodobné vyhlášení výzvy

5. 4. 2023

Předběžný deadline výzvy

Hlavní kontaktní osoba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info