NAKI II - PODPORA APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Ministerstvo kultury vyhlašuje třetí jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích NAKI II. Jedná se o podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. 

Cíle

Řešení návrhu projektu může obsahovat nezbytné činnosti základního výzkumu, pokud na ně bezprostředně budou navazovat činnosti aplikovaného výzkumu (výsledky musí být primárně určeny k využití v praxi).

Při přípravě návrhu projektu je nutné respektovat vymezené tematické priority Programu podrobněji popsané v ZD:
Globální cíl č. 1: Národní identita
 Specifický cíl č. 1.1 Výzkum a jeho uplatnění - historické vědní obory a archeologie
 Specifický cíl č. 1.2 Výzkum a jeho uplatnění - jazyk a literatura
 Specifický cíl č. 1.3 Výzkum a jeho uplatnění - umělecká tvorba
Globální cíl č. 2: Kulturní dědictví
 Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými hodnotami
 Specifický cíl č. 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví
 Specifický cíl č. 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média

Omezení

Zahájení řešení - od 1.3. 2020. Ukončení řešení k 31.12.2022

Uchazeč, spoluuchazeč - pouze výzkumné organizace (státní příspěvková organizace nemůže být v roli příjemce/uchazeče). Pokud je v projektu spoluuchazeč, je nutné doložit jako přílohu návrhu návrh smlouvy o spolupráci.

Preference návrhů střední velikosti (cca 3-5 mil. Kč), možná jsou stipendia i investice (odpisy), služby max 40 % celkových uznaných nákladů projektu, režie max 8 % (méně než je povinný odvod na FSS!)

Nejvyšší povolená intenzita podpory na jeden projekt může být až 100 % (možné spolufinancování z veřejných zdrojů). Výše podpory bude u každého projektu posuzována individuálně.

Návrhy se podávají pouze poštou nebo osobně na MK ČR (v pevné vazbě a na CD).

Dokumenty

Zadávací dokumentace, formuláře návrhu a další informace

Důležitá data

Datum Popis
29. 3. 2019

Prosím, kontaktujte nás (lorencova@fss.muni.cz), pokud budete mít zájem návrh projektu v této soutěži podávat.

30. 4. 2019

Termín odevzdání projektů. Do 14 h.

16. 12. 2019

Vyhlášení výsledků soutěže.

Hlavní kontaktní osoba

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

telefon: 549 49 5778
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info