Příprava 5. veřejné soutěže TA ČR ÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) připravuje 5. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Vyhlášení je plánováno na 2. září 2020.

Výzva KAPPA už vyhlášená nebude, ZÉTA možná leden/únor 2021, ale vzhledem k nedostatku financí to není jisté, v přípravě je nový program SIGMA, který by měl kombinovat ÉTA, ZÉTA a GAMA (schválen by měl být v roce 2021, konkrétní témata a podmínky budou definovány pro každou soutěž zvlášť).

Cíle

Jádro výzkumného týmu a metodický přístup musí vycházet ze společensko-humanitních nebo uměleckých disciplín.

Výzkumné projekty mohou podávat řešení založené na nových nebo inovovaných výrobcích, postupech, procesech, službách, nových zkušenostech nebo změnách v chování a postojích, jejichž záměrem jsou pozitivní kulturní, sociální nebo ekonomické dopady.

Omezení

Délka projektů 12-33 měsíců

Max. výše podpory 8 mil. Kč

Max. intenzita podpory 80 %

Alokace na soutěž 250 mil. Kč (méně než polovina částky, která byla alokována na 3. VS)

Právě jeden aplikační garant (interní či externí, podnik JEN INTERNÍ)

Dokumenty

Nejčastější důvody pro nepodpoření návrhu ve 3. VS TA ČR ÉTA
Předběžné parametry 5. VS TA ČR ÉTA

Důležitá data

Datum Popis
2. 9. 2020

Předpokládané datum vyhlášení soutěže.

15. 10. 2020

Předpokládaný deadline výzvy.

Hlavní kontaktní osoba

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

telefon: 549 49 5778
e‑mail:

Kontaktní osoba pro oblast rozpočtu

Ing. Miroslava Hazuková

telefon: 549 49 4015
e‑mail:

Kontaktní osoba pro oblast mezd

Mgr. Eva Dopplerová

telefon: 549 49 3349
e‑mail: