Podpora inovací ve výuce klíčových vyučovacích předmětů na Masarykově univerzitě

Odbor pro kvalitu MU vyhlašuje výzvu Podpora inovací ve výuce klíčových vyučovacích předmětů na Masarykově univerzitě.

Oprávněnými žadateli a řešiteli jsou garanti či garantky studijních programů, v nichž bude inovace uplatněna. 

Projekt se může zaměřit na některou z následujících metod výuky vedoucích k interaktivitě ve výuce a/nebo k zavádění distančních prvků do výuky, případně na jejich kombinace: 1) simulační výuka; 2) projektová výuka; 3) badatelsky orientovaná výuka.

Online seminář k podávání návrhů projektů (v českém jazyce) se uskuteční dne 7. března 2023 od 14:00 (LINK).

Cíle

Cílem projektové výzvy je podpora inovativních metod a forem výuky ve studijních programech bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia na Masarykově univerzitě, které povedou k zavedení či rozvoji interaktivity ve výuce a/nebo k vytváření prostoru pro zavádění distančních prvků do výuky.

Podpořeny mohou být projekty, které povedou k zavádění či rozvoji simulační, projektové a badatelsky orientované výuky s tím, že z projektu musí jasně vyplývat udržitelnost či dlouhodobost podpořených aktivit. Podpora není určena k zavádění nových předmětů, ale k rozvoji či zavádění inovativních metod a forem výuky ve stávajících předmětech studijních programů.

Omezení

Návrhy projektů se podávají v českém anebo v anglickém jazyce přes ISEP - šablona bude doplněna.

Sběr návrhů projektů 1. 3. - 15. 4. 2023
Vyhodnocení podaných návrhů 16. 4. - 15. 6. 2023
Řešení projektů 1. 7. 2023 - 30. 6. 2024

Finanční podpora pro jeden projekt bude plánována v rozmezí 200.000–250.000 Kč.

Dokumenty

Informace k výzvě

Důležitá data

Datum Popis
15. 4. 2023

Termín odevzdání návrhů projektů.

Hlavní kontaktní osoba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info