Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) - Individual Fellowships

Podpora mezinárodní mobility, dalšího vzdělávání a profesního růstu výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru.

Všechny vědní obory (projekty jsou na jakákoliv témata - bottom-up přístup). 

Pro začínající i zkušené výzkumníky.

Zahraniční vědec se může hlásit na MU (možnost pro vedoucí kateder, jak do svých týmů přivést a zaplatit nové zajímavé lidi), navrhovatel žádá ve spolupráci s MU, na MU je pak plný úvazek) nebo vědec z MU vyjede na jinou evropskou instituci. V takovém případě ho cizí instituce zaměstná (na plný úvazek), přestává být zaměstnán na MU, žádá ve spolupráci s hostitelskou institucí. Zvláštní důraz je kladen na podporu evropských vědců, kteří v současnosti pracují mimo Evropě a usilují o návrat zpět. Stipendia mohou také pomoci znovu nastartovat vědeckou kariéru například po rodičovské dovolené.

Cíle

Individual Fellowships (Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky, MSCA-IF) - podpora kariéry mimořádně kvalitních vědců a výzkumníků (hodnotí se excellence uchazeče-CV) prostřednictvím výzkumného pobytu na některé evropské výzkumné instituci.

Návrh projektu předkládá navrhovatel spolu se školitelem z budoucí hostitelské organizace. Dohodnou se na pracovní náplni pobytu a cílech, kterých má být dosaženo.

European Fellowship - pro pracovníky všech národností pro pobyt na renomovaných pracovištích v zemích EU nebo zemích přidružených k H2020, délka grantu 1-2 roky.

  • Standard - nejčastější
  • Reintegration Panel (RI) - podporuje návrat zkušených výzkumných pracovníků mající národnost některé z členských zemí EU ze třetích zemí do zemí EU či zemí přidružených k H2020.
  • Career Restart Panel (CAR) - pro výzkumné pracovníky vracející se do výzkumu po určité pauze (např. ženy po mateřské dovolené). Výzkumný pracovník však nesmí aktivně působit ve výzkumu kontinuálně po dobu alespoň 12 měsíců za posledních 18 měsíců bezprostředně před uzávěrkou výzvy. Až na 3 roky.
  • Society and Enterprise Panel - pro příjemce z neakademického sektoru (podpora mezisektorové mobility výzkumných pracovníků a rozšíření možností profesního uplatnění výzkumných pracovníků mimo akademickou sféru).

Global Fellowship - pro zkušené výzkumné pracovníky s národností z některé z členských zemí EU nebo zemí přidružených k H2020 a jejich pobyt na renomovaných pracovištích ve třetích zemích, přikládá se letter of commitment hostitelské instituce, 1-2 roky + návratová fáze 1 rok. 

Další možnosti:

Widening Fellowships – jde o podporu žadatelů o individuální vědecko-výzkumný pobyt (klasický MSCA IF) na institucích v zemích s dlouhodobě nízkou účastí v rámcových programech EU (včetně ČR) v případě, že získají hodnocení nad 70 %, ale už nebude dostatek financí pro podporu z MSCA IF.

OP VVV MSCA - lze žádat o podporu z českých strukturálních fondů, pokud žadatel nezíská MSCA - WF, ale hodnocení projektu přesahuje 70 %.

Šance na podpoření projektu v rámci jedné z těchto možností je vysoká!

Více informací lze získat zde: H2020: MSCA-IF INFO DAY 15.4.2020 na RMU, Brno, 9-10:30 h, registrace zde.

 

Omezení

Výzkumník nesmí v posledních 3 letech působit v zemi, kam chce vyjet, déle než 12 měsíců.

Rozpočet se netvoří, ale generuje se automaticky podle délky trvání projektu a dle nákladů v konkrétní zemi. 

 

 

Dokumenty

Informace o výzvě na Funding and tender opportunities portálu

Důležitá data

Datum Popis
9. 9. 2020

Termín podání návrhů přes Funding and tender opportunities portal.

Hlavní kontaktní osoba

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

telefon: 549 49 5778
e‑mail: