Bilaterální projekty výzkumu, vývoje a inovací Česko-Rakousko v aktivitě mobility 2024-2025

MŠMT vyhlašuje výzvu k podání žádostí na podporu bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Rakousko v aktivitě Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI, doba řešení 2024-2025.

 

Cíle

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Rakouský partner podává shodný návrh-žádost o dotaci ke své grantové agentuře (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung).

Termín podání návrhů 16. 5. 2023.

Omezení

Jediným způsobilým nákladem je cestovné.

Řešení projektu: 1. 1. 2024 - 21. 12. 2025

Žádost v češtině s podpisem pana rektora.

CV všech členů českého týmu + seznam publikací týmu za poslední dva roky.

Navrhovatel: min PhD, členové týmu min Mgr.

Max dotace 100 tis. Kč/rok, 200 tis. Kč/projekt.

Dokumenty

Informace a formulář žádosti na stránkách MŠMT

Důležitá data

Datum Popis
16. 5. 2023

Termín podání návrhů.

Hlavní kontaktní osoba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info