Česko – Německo: Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic

MŠMT vyhlásilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Německo v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI, a to s dobou řešení 2025-2026.

Cíle

Hlavním cílem aktivity Mobility je podpora formování mezinárodních bilaterálních výzkumných týmů řešících témata výzkumu, vývoje a inovací s vysokým potenciálem uplatnění v mezinárodních výzkumných programech, a tím posílení výzkumných kapacit obou partnerských zemí. 

Omezení

Jediným způsobilým nákladem jsou cestovní náklady. 

Poskytovatelem na německé straně je Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), který hradí náklady německého týmu a ke kterému podá analogickou žádost německý partner.

Typ výzkumu, ani vědní oblast není omezena.

Doba řešení: 1. 1. 2025 - 31. 12. 2026

Žádost v češtině.

 

Dokumenty

Informace na stránkách MŠMT

Důležitá data

Datum Popis
10. 6. 2024

Deadline výzvy.

Hlavní kontaktní osoba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info