Výzvy Mezinárodního visegradského fondu

Mezinárodní visegradský fond (The International Visegrad Fund) podporuje regionální spolupráci v rámci Visegrádského regionu (V4 -ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství.

Je možné požádat o grant i podporu mobility (v případě zájmu o mobility se obracejte prosím na Ing. Dagmar Hábovou (habova@fss.muni.cz) .

Termíny pro podání návrhů projektů jsou 1.2., 1.6. a 1.10. (12:00). Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím on-line systému, který se otevírá 30 dní před každým termínem.

Podrobné informace zde.

Cíle

Podpora projektů spolupráce v těchto schématech:
Visegrad grants: účastníci projektu musí být min ze 3 různých zemí V4 (3xV4; ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko), případně 2 organizace ze dvou sousedících zemí (projekty probíhají 40 km od hranice).
Visegrad+ Grants: 3xV4 a min 1 organizace ze zemí západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Srbsko, Kosovo a Černá Hora) nebo ze zemí Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie
Strategic grants: účastníci projektu musí být ze všech 4 zemí V4.

Projekty Visegrad a Visegrad+ musí být směřovány do jedné ze 7 tematických oblastí:
1. Culture and Common Identity 2. Education and Capacity Building 3. Innovation, R&D, Entrepreneurship 4. Democratic Values and the Media 5. Public Policy and Institutional Partnership 6. Regional Development, Environment and Tourism 7. Social Development.
Projekty Strategic grants mají vlastní strategické priority (Research, development and innovation; digitalisation; Post-COVID Recovery; Challenges and perspectives of the young generation in the Visegrad region).

Omezení

Na fakultě lze mít aktivní (tedy podávaný nebo řešený) pouze jeden koordinátorský visegrádský grant z jednoho schématu (případně dva granty z různých schémat – Visegrad, Visegrad+, Strategic grants). Partnerství v grantech se omezení netýká.

Podpora až 100 % (ale spolufinancování vítáno). Nutné předfinancování grantu, proplacení nákladů až po odevzdání průběžných a závěrečné zprávy.

Režie 15 %, tedy méně než je obvyklé (16,59 % na FSS pro rok 2021), nutno vysvětlit v ISEP při podání návrhu.

Maximální doba řešení projektů je 18 měsíců (Strategic grants 12-36 měsíců) a výše rozpočtu není omezena (obvykle se rozpočty projektů pohybují v rozmezí cca 8 000 až 40 000 EUR).

Dokumenty

Informace na stránkách IVF

Důležitá data

Datum Popis
1. 6. 2022

Nejbližší deadline výzev.

Hlavní kontaktní osoba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info