Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s lucemburskou agenturou National Research Fund (FNR)

GA ČR vyhlášuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou National Research Fund (FNR), která je hodnotící agenturou a GA ČR hodnocení návrhů přebírá.

Cíle

Český navrhovatel vyplní návrh v aplikaci GRIS (bez odborné části C) a přiloží kopii návrhu projektu podaného k zahraniční agentuře.

Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 27. 4. 2023, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 20. 4. 2023 ve 14:00, který stanovila pro lucemburské uchazeče agentura FNR.

Omezení

Počátek projektů bude 1. 1. 2024.

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců.

Projekty podané do této výzvy se budou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024 (český navrhovatel projektu LA Lucembursko/ČR si může podat návrh v jarní výzvě GA ČR už jen jako spolunavrhovatel nebo člen týmu).

Důležitá data

Datum Popis
27. 4. 2023

Deadline pro českou část přihlášky.

Hlavní kontaktní osoba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info