Výzvy Mezinárodního visegradského fondu

Mezinárodní visegradský fond (The International Visegrad Fund) podporuje regionální spolupráci v rámci Visegrádského regionu (V4 -ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství.

Je možné požádat o výzkumný grantpodporu mobility (v případě zájmu o mobility se obracejte prosím na Ing. Dagmar Hábovou (habova@fss.muni.cz) .

Termíny pro podání návrhů projektů jsou 1.2., 1.6. a 1.10. (12:00). Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím on-line systému, který se otevírá 30 dní před každým termínem.

Podrobné informace zde.

Cíle

Podpora projektů spolupráce v těchto schématech:

V4 Gen Mini-Grants: mobilita mladých lidí (12-30 let) z min dvou zemí V4 + může se zapojit Rakousko, Ukrajina, Německo, tematické oblasti, v návrhu musí být min jedna společná akce pro všechny zúčastněné, max 10 tis. EURO/projekt, max 6 měsíců, ale i krátkodobé návštěvyúvýměny

Visegrad grants: účastníci projektu musí být min ze 3 různých zemí V4 (3xV4; ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko), případně 2 organizace ze dvou sousedících zemí (projekty probíhají 40 km od hranice).
Visegrad+ Grants: 3xV4 a min 1 organizace ze zemí západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Srbsko, Kosovo a Černá Hora) nebo ze zemí Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie
Strategic grants: účastníci projektu musí být ze všech 4 zemí V4.

Projekty Visegrad a Visegrad+ musí být směřovány do jedné ze 7 tematických oblastí:
1. Culture and Common Identity 2. Education and Capacity Building 3. Innovation, R&D, Entrepreneurship 4. Democratic Values and the Media 5. Public Policy and Institutional Partnership 6. Regional Development, Environment and Tourism 7. Social Development.
Projekty Strategic grants mají vlastní strategické priority (Research, development and innovation; digitalisation; Post-COVID Recovery; Challenges and perspectives of the young generation in the Visegrad region).

Omezení

Na fakultě lze mít aktivní (tedy podávaný nebo řešený) pouze jeden koordinátorský visegrádský grant z jednoho schématu (případně dva granty z různých schémat – Visegrad, Visegrad+, Strategic grants). Partnerství v grantech se omezení netýká.

Podpora až 100 % (ale spolufinancování vítáno). Nutné předfinancování grantu, proplacení nákladů až po odevzdání průběžných a závěrečné zprávy.

Režie 15 %, tedy méně než je obvyklé (16,41 % na FSS pro rok 2023), a jen pro koordinátora. 

Maximální doba řešení projektů je 18 měsíců (Strategic grants 12-36 měsíců) a výše rozpočtu není omezena (obvykle se rozpočty projektů pohybují v rozmezí cca 8 000 až 40 000 EUR).

Dokumenty

IVF webové stránky

Důležitá data

Datum Popis
1. 6. 2023

Nejbližší deadline pro sběr žádostí.

Hlavní kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro oblast mezd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info