Horizont Evropa - výzvy v klastru 2 Culture, Creativity and Inclusive Society pro rok 2024

V rámci klastru 2 – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost budou pro rok 2024 vyhlášeny 4. října 2023 další výzvy dle Work Programu 2023-2024 s deadlinem 7. 2. 2024.

Dle WP se počítá s podpořením většinou 3 projektů v rámci každého tématu s rozpočtem 2-3 mil. EURO na jeden projekt. Pokud nestanoví podmínky výzvy jinak, konsorcium projektů musí tvořit min 3 organizace ze 3 různých zemí (členských států EU či zemí asociovaných).

Detaily k otevřeným a plánovaným výzvám naleznete také na Funding & tender opportunities portálu, kde je možné také vyhledávat vhodné partnery do konsorcia.

Díky členství MU si každý zájemce může založit svůj vlastní profil na platformě Crowdhelix Network a nabídnout svou expertízu pro konkrétní výzvu v rámci Horizont Evropa i jiných mezinárodních výzev, vyhledávat příležitosti, reagovat na výzvy ke spolupráci (zapojení do přípravy návrhů, volná místa atp.) a účastnit se matchmakingových akcí ke konkrétním výzvám.

Cíle

Jednotlivá témata výzev, očekávané výstupy a zacílení projektů jsou blíže popsány ve Work Programmu 2023-2024 Culture, Creativity and Inclusive Society.

Call: Past, present and future of democracies

Témata:
HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-01: Protest politics and cultures of opposition in democracy 
HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-02: Multilevel governance in times of digital and climate transitions 
HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-03: What is the long-term impact of rule of law and other European values on socio-economic outcomes? 
HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-04: The interrelation between social, cultural and political identities, as well as the sense of belonging, and democracies
HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-05: Gender-roles in extremist movements and their impact on democracy 
HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-06: Computational Social Science approaches in research on democracy 
HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-07: Digital democracy
HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-08: Culture, the arts and cultural spaces for democratic participation and political expression, online and offline 
HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-09: The role and functioning of public administrations in democratic systems
HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-10: Political participation in multilingual spaces
HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-11: Future scenarios and young visions for European democracy 2040 
HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-12: Testing and implementation of research results fostering democracy and governance

Call - A sustainable future for Europe

Témata:
HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-01: Policy recommendations from socio-economic impacts of loneliness in Europe 
HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-02: Strengthen economic fairness and resilience of active labour market policies and address high unemployment 
HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-03: Minimise costs and maximise benefits of job creation and job destruction
HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-04: Social services: economic and social returns and value added
HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-05: Social dialogue in the new world of work
HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-06: Beyond the horizon: A human-friendly deployment of artificial intelligence and related technologies
HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-07: Methodologies for teamworking of researchers – reinforcing transversal collaborative skills, behavioural and implementation sciences
HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-08: Arts and cultural awareness and expression in education and training
HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-09: The role of social economy in addressing social exclusion, providing quality jobs and greater sustainability
HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-10: Effective education and labour market transitions of young people 
HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-11: Assessing and strengthening the complementarity between new technologies and human skills

Důležitá data

Datum Popis
4. 10. 2023

Vyhlášení výzev v klastru 2 pro rok 2024

7. 2. 2024

Deadline výzev v klastru 2

Hlavní kontaktní osoba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info