1. výzva v rámci Fondu pro bilaterální vztahy (Fondy EHP a Norska 2014-2021 a MF ČR)

Cílem výzvy je posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (donorské státy) a Českou republikou, a to financováním široké škály iniciativ společného zájmu.

Cíle

Rozpočet všech partnerů se uvádí v Kč. Lze žádat 100 % nákladů.

Oprávnění žadatelé: veřejné, soukromé, komerční nebo nekomerční subjekty a nevládní neziskové organizace založené jako právnické osoby

Příklady aktivit, které lze uskutečnit v rámci Fondu (prakticky cokoliv, ale nutná jasná aktivní spolupráce partnerských zemí):

  • workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu
  • studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky
  • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání
  • sběr dat, zprávy, studie a publikace
  • kampaně, výstavy a propagační materiály
  • technická spolupráce a výměna odborníků
  • vysílání pracovníků a stáže aj.

(cestovné, diety, překlady, tlumočení, propagační aktivity, náklady na přípravu analýz, odměny expertům...)

Podání návrhu průběžně do 30.8.2019, v angličtině, on-line. 

Omezení

Max lze žádat 1 281 200 Kč (50 000 EUR).

Financování bude příjemcům poskytnuto ex-ante až do výše 100 %, nebo v případě, že zálohová platba nebude poskytnuta / bude poskytnuta nižší než 100% záloha, bude propláceno ex-post (pro MU není relevantní možnost zálohové platby!).

Žádosti o grant včetně všech povinných příloh je nutné podat nejméně 1 měsíc před plánovaným začátkem iniciativy.

Dokumenty

Pokyny a pravidla - stránky MF ČR

Důležitá data

Datum Popis
30. 8. 2019

Deadline výzvy. Žádosti mohou být předkládány průběžně a jsou posuzovány dle pořadí jejich předložení do vyčerpání alokace (250 000 EUR).

Hlavní kontaktní osoba

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

telefon: 549 49 5778
e‑mail:

Kontaktní osoba pro oblast rozpočtu

Mgr. Kateřina Kaňkovská

telefon: 549 49 4365
e‑mail:

Kontaktní osoba pro oblast mezd

Bc. Eva Dopplerová

telefon: 549 49 3349
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info