EXPRO - podpora projektů excelence v základním výzkumu

Rozvoj excelentního výzkumu a nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů.

Cíle

Cílem výzvy je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy, napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů.

Předpokládané zahájení řešení od 1. ledna 2019

Předpokládaná doba trvání projektů je 5 let.

Maximální výše podpory je 50 mil. Kč na celou dobu řešení. 

Pokud projekt potřebuje posouzení etickou komisí a navrhovatelem projektu je Masarykova univerzita, musí být doloženo souhlasné stanovisko Etické komise pro výzkum MU (EKV). Příjem podkladů pro EKV prostřednictvím ISEP do 13.6.2018 do 18 h. Více zde

Soutěžní lhůta potrvá do 28.6.2018.

Postup podávání návrhu projektu je stejný jako u standardních soutěží přes aplikaci GRIS.

V ISEP prosím zvolte při výběru investora: Grantová agentura ČR; Programový rámec EXPRO (prosím nezaměňujte s Projekty na podporu excelence v základním výzkumu).

Omezení

Navrhovatelem musí být vědec s prokazatelnými vynikajícími výsledky v mezinárodním měřítku.

V průběhu řešení nebo max. 1 rok po ukončení řešení musí hlavní řešitel podat návrh projektu do jedné z hlavních ERC výzev.

Dokumenty

Text zadávací dokumentace v angličtině
Zadávací dokumentace a další informace na stránkách GA ČR
Pokyny EKV pro GA ČR EXPRO

Důležitá data

Datum Popis
23. 5. 2018

Oznámení zájmu na OpVaPP (lorencova@fss.muni.cz).

28. 6. 2018

Deadline výzvy.

13. 6. 2018

Termín odevzdání podkladů pro etickou komisi (EKV), pokud projekt vyjádření potřebuje (do 18 h). Více zde.

Hlavní kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro oblast rozpočtu

Ing. Lenka Plachá

Kontaktní osoba pro oblast mezd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info