VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ - mobility výzkumníků

Podpora mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Česká republika - Francie

Cíle

Projekty základního výzkumu ze všech vědních oblastí.
Uchazečem o institucionální podporu může být pouze výzkumná organizace (i více v rámci jednoho projektu).

V rámci výzvy budou podporovány pouze krátkodobé výměnné pobyty výzkumných pracovníků, přičemž se předpokládá poskytnutí příspěvku na maximálně 2 zahraniční cesty o celkové délce trvání maximálně 15 dní ročně. Max podpora 12 tis. Kč/jedna cesta.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice. Oba po obsahové a tematické stránce totožné.


Řešení od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021

Omezení

  • Podpora spočívá pouze ve financování cestovních a pobytových nákladů (NE semináře, konference, kongresy a další setkání).
  • Podpora max 78.000,- Kč/rok, tj. 156.000,- Kč na celou dobu řešení projektu.
  • Návrh se posílá datovou schránkou, jsou třeba podpisy řešitele a statutárního zástupce všech účastnících se institucí.

Dokumenty

Informace RMU k výzvě.
Více informací k výzvě, formuláře

Důležitá data

Datum Popis
28. 6. 2019

Termín pro předkládání návrhů projektů.

Hlavní kontaktní osoba

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

telefon: 549 49 5778
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info