Česko-bavorské akademické projekty v roce 2019

Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice.

Podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd. Zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce. 

Cíle

Cílem tohoto projektu je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy.

Realizace a vyúčtování do listopadu 2019.

Termíny pro podávání žádostí: 15. 3., 15. 6. a 15. 9. 2019

Více informací zde.

Omezení

Žádost podává bavorská vysoká škola, přičemž prostředky mohou být využity na společný projekt v obou zemích.

Žádat je možné o podporu ve výši od 1.000 do 10.000 € (podle druhu a rozsahu projektu). Nezbytný je vlastní finanční podíl na projektu.

Dokumenty

Více informací k programu.
Informace o Česko-bavorské vysokoškolské agentuře (EN)

Důležitá data

Datum Popis
15. 3. 2019

Termín pro podání žádosti.

15. 6. 2019

Termín pro podání žádosti.

15. 9. 2019

Termín pro podání žádosti.

Hlavní kontaktní osoba

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

telefon: 549 49 5778
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info