AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKÁ REPUBLIKA - Program spolupráce ve vědě a vzdělávání s Rakouskem

Program AKCE Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání je zaměřen na kooperaci v oblasti vědy a výzkumu a podporu akademické výměny mezi univerzitami a dalšími vysokými školami obou zemí.

Cíle

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu (prospěch pro obě strany nutný), v projektu musí být zastoupena min jedna z těchto aktivit):

1. projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
2. společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
3. společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
4. přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
5. výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
6. finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika - Rakousko;
7. letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka;
8. letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
9. akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce

U všech podporovaných aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (do 10 let po ukončení disertace) 

Omezení

Lhůta pro podání žádosti: do 15. 4. 2019 na období realizace projektů od 15. 6. do 31. 12. 2019; do 15. 9. 2019 na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12. 2019.

Oprávněné instituce pro podávání společných návrhů projektů (žádost předkládají zaměstnanci):
V Rakousku:
a) veřejné univerzity
b) odborné vysoké školy
c) pedagogické vysoké školy


V České republice:
veřejné vysoké školy dle přílohy 1. zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

Začátek realizace projektu plánujte nejdříve 2 měsíce po termínu pro podání Žádosti o dotaci (po termínu 15. 9. výjimečně za jeden měsíc). Financovat lze výdaje v období 1.1.-31.12.2019

Návrh se podává v němčině nebo angličtině. Společný návrh podepisují oba partneři (řešitel a statutární zástupce).

Dokumenty

Informace včetně formulářů na stránkách MŠMT
Informace v němčině

Důležitá data

Datum Popis
15. 4. 2019

Termín pro podání žádosti.

15. 9. 2019

Termín pro podání žádosti.

Hlavní kontaktní osoba

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

telefon: 549 49 5778
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info